09029098657info@ariatadris.ir
تصویر کاربر
نام و نام خانوادگی

نقش و وظایف دروازه در قالب تزریق پلاستیک

نفش دروازه در قالب تزریق پلاستیک

 

دروازه

دروازه یک شیار کوتاه با یک سطح مقطع کوچک برای اتصال مسیر جریان به حفره است.دروازه بخشی اتصال کانال جریان و حفره است، و همچنین آخرین بخش سیستم قالب گیری تزریق است

وظایف دروازه

1) پلاستیک مذاب از مسیر جریان وارد سریعترین حفره حفره می شود.

2) پس از پر شدن حفره، گیت ها می توانند به سرعت خنک شوند و بسته شوند تا حفره های پلاستیکی بدون خنک شدن به جریان بیفتند.

 

محل قرار گیری دروازه

 دروازه را در ضخیم ترین بخش محصول قرار دهید تا پر شدن بهتر و حفظ فشار را فراهم کند. اگر فشار کافی نباشد، ناحیه نازکتر سریعتر از منطقه ضخیمتر می شود و از تغییر دروازه در ضخامت برای جلوگیری از هیسترزیز یا عکس های کوتاه جلوگیری می شود.

 در صورت امکان ریختن از مرکز محصول، قرار دادن دروازه در مرکز محصول می تواند همان طول جریان را فراهم کند، طول جریان بر فشار تزریق مورد نیاز تاثیر می گذارد، و ریختن مرکزی باعث فشار در تمام جهات یکنواخت از انقباض حجم ناپایدار می توان اجتناب کرد.

   

هنگام تعیین محل دروازه، باید اصول زیر را دنبال کنید:

لاستیک تزریق شده به هر بخشی از حفره باید تا حدی که ممکن باشد
ترکیب لاستیکی تزریق شده به قالب بایستی جریان جریان یکنواخت و پایدار را در تمام مراحل فرایند تزریق حفظ کند
باید به احتمال وقوع علامت های جوش، حباب ها، جیب ها، موقعیت خیالی، چسب نزولی و چسب اسپری توجه شود.
عملیات تخلیه آب باید به همان اندازه آسان باشد، ترجیحا عملیات خودکار؛
موقعیت دروازه باید با تمام ابعاد سازگار باشد.

 

نقش دروازه

 هنگامی که پلاستیک ذوب شده  جریان می گیرد، پلاستیک ابتدا گرم می شود (سرد می شود) و جامد در نزدیکی سطح می میرند. هنگامی که جریان پلاستیکی به سمت جلو حرکت می کند، تنها از طریق لایه پلاستیکی جامد جریان می یابد. علاوه بر این، از آنجا که پلاستیک یک ماده انتقال حرارت کم است، پلاستیک جامد یک لایه سبز ایجاد می کند و لایه نگهدارنده هنوز هم می تواند جریان یابد. بنابراین، در مورد ایده آل، دروازه باید در موقعیت لایه عبور جریان قرار گیرد تا بهترین اثر جریان پلاستیکی ایجاد شود. این وضعیت در مسیرهای جریان متقاطع و شش ضلعی رایج است. با این حال، مسیرهای جریان متقاطع trapezoidal این اثر را به دست نمی آورند، زیرا دروازه نمی تواند در وسط مسیر جریان قرار گیرد.

 

انواع دروازه

 دروازه نقطه پین

 فرم ساختاری
 نقش خط کش قوس: سطح مقطع را در ورودی دروازه افزایش داده و سرعت خنک کننده مذاب کوچک را که منجر به تغذیه می شود قطع کنید.
 قالب چند حفره ای از یک دروازه pin-point به شکل (C) استفاده می کند.
 هنگامی که قطعات پلاستیکی بزرگ هستند ، آنها را در چندین نقطه تغذیه کنید. هنگامی که دروازه مسیر جریان مذاب تحت تأثیر سرعت برشی قرار گیرد ، جهت یابی بلندی مولکول ها ایجاد می شود ، استرس موضعی افزایش می یابد و ترک افزایش می یابد و ضخامت دیواره دروازه افزایش می یابد .


دروازه نهفته ( دروازه تونل )
قسمت تغذیه در قسمت پنهان محصول انتخاب می شود تا در ظاهر محصول تأثیر نگذارد. هنگامی که قسمت بالای آن خارج شود ، مسیر جریان و قسمت پلاستیکی به طور خودکار از هم جدا می شوند ، بنابراین نیروی بیرون ریز زیادی لازم است ، به طوری که برای ریختن نهان برای پلاستیک بیش از حد قوی مناسب نیست.

 
دروازه جانبی ( دروازه لبه )
عموماً روی سطح فراق باز می شود و از تصویر سمت پلاستیک تغذیه می شود ، شکل آن طولانی و کوتاه یا نزدیک به کوتاه است.


 دروازه مستقیم ( دروازه مرکز یا دروازه کانال اصلی)
 اندازه بزرگ و زمان تراکم طولانی
 فشار مستقیماً روی قسمت عمل می کند و مستعد خط تنش باقیمانده است
 حذف مصالح دروازه دشوارتر است
 مقاومت در برابر جریان اندک است ، سرعت تغذیه سریع است و می توان از آن برای محصولات بزرگ تک حفره ای با جریان طولانی استفاده کرد که بهتر جبران می شود.


 دروازه مدور
برای قطعات پلاستیکی با شکل دایره ای یا سوراخ در وسط.

1) طول جریان تعیین فشار تزریق، نیروی بست و طول کامل جریان محصول کوتاه می تواند فشار تزریق و نیروی محکم را کاهش دهد.

2) موقعیت دروازه بر فشار نگهدارنده، فشار فشار نگهدارنده و فشار نگهداشتن تعادل تاثیر می گذارد . موقعیت دروازه باید اگزوز را در نظر بگیرد تا از انباشته شدن جلوگیری شود، دروازه را در مکان ضعیف تر و یا جاسازی قرار ندهید تا از عدم تقارن جلوگیری شود.

 

 اندازه دروازه

اندازه دروازه می تواند به وسیله سطح مقطع عرضی و طول دروازه مشخص شود

عوامل زیر تعیین اندازه مطلوب دروازه:

 ویژگی های جریان لاستیکی

 ضخامت این ماژول

 مقدار لاستیک تزریق شده به حفره

 دمای ذوب

 درجه حرارت قالب

 

 تعادل دروازه

اگر سیستم دونده متعادل در دسترس نباشد، روش دستیابی متعادل کننده زیر می تواند برای رسیدن به هدف قالب گیری تزریقی یکنواخت استفاده شود. این روش برای قالب های با تعداد زیادی حفره مناسب است.

دو راه برای تعادل دروازه وجود دارد:

تغییر طول کانال دروازه و تغییر سطح مقطع دروازه. در مورد دیگری، زمانی که حفره دارای یک منطقه پیش بینی شده متفاوت است، دروازه نیز باید متعادل شود. در این زمان، برای تعیین اندازه دروازه، ابتدا باید اندازه یکی از دروازه ها را تعیین کنید، نسبت حجم محفظه ی دروازه آن را پیدا کنید، و این نسبت را به دروازه و هر حفره مربوطه اعمال کنید. در مقایسه، اندازه هر دروازه می تواند به صورت متوالی تعیین شود. پس از آزمون واقعی، عملیات تعادل دروازه می تواند تکمیل شود.

 

 دروازه مستقیم یا نازل بزرگ

پنبه پلاستیکی را مستقیما به محصول نهایی عرضه می کند و چوب پنبه به محصول نهایی تکیه می کند. در قالب دو ورق، نازل بزرگ معمولا یک طرفه است، اما در طراحی قالب سه تخته یا قالب دونده گرم

معایب: تشکیل یک استنسیل بر روی سطح محصول نهایی، ظاهر محصول نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالی که اندازه قلم در سوراخ نازک قطر نازل است.

 

 زاویه پیش بینی نازل، طول نازل

بنابراین، چاپ بزرگ آب جت را می توان کاهش داد، تا زمانی که اندازه نازل فوق کاهش می یابد. با این حال، قطر نازل تحت تاثیر قطر نازل قرار می گیرد، و نازل آسان است که خارج از قالب، و زاویه پیش نویس نمی تواند کمتر از 3 درجه باشد، بنابراین فقط طول نازل را می توان کوتاه تر است.

 

طراحی دروازه

طراحی دروازه مربوط به اندازه قسمت پلاستیکی، شکل قالب، شرایط فرایند تزریق و عملکرد بخش پلاستیکی است. با این حال، از لحاظ عملکرد اساسی، بخش دروازه کوچک است و طول آن کوتاه است، زیرا تنها در این صورت می توان از الزامات افزایش سرعت جریان، خنک کننده سریع و بسته شدن و جداسازی قطعات پلاستیکی و حداقل مانده دروازه راضی هستند .

 

نکات طراحی دروازه

قوانین سخت و سریع برای طراحی دروازه وجود ندارد. اکثر آنها مبتنی بر تجربه هستند، اما دو عنصر اساسی وجود دارد که باید به آنها آسیب رساند:

1) بزرگتر از مقطع عرضی دروازه، بهتر است، و طول کانال کوتاهتر، بهتر است، برای کاهش افت فشار در هنگام عبور پلاستیکی.

2) دروازه باید باریک باشد تا بتوان آن را به راحتی سرد و گرم کرد و از تزریق پلاستیک بیش از حد جلوگیری کرد. بنابراین، دروازه باید در مرکز کانال جریان باشد، و مقطع عرضی آن باید به صورت دایره ای باشد. با این حال، سوئیچ دروازه معمولا توسط سوئیچ ماژول تعیین می شود.

 

نقاط اصلی طراحی دروازه را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

دروازه در یک قسمت ضخیم از قسمت پلاستیکی باز می شود، به طوری که مواد مذاب به بخش نازک از بخش مواد ضخیم وارد شده برای اطمینان کامل از پر شدن
انتخاب محل دروازه باید فرآیند پر کردن پلاستیک را به حداقل برساند تا کاهش فشار را کاهش دهد
انتخاب محل دروازه باید برای از بین بردن هوا در حفره سودمند باشد
دروازه نباید اجازه داده شود که ذوب را مستقیما در حفره قرار دهید، در غیر این صورت یک جریان متناوب تولید می کند و علامت چرخش روی قسمت پلاستیکی ایجاد می کند، به ویژه که دروازه باری بیشتر در معرض این نقص قرار دارد
انتخاب محل دروازه باید از تشکیل خط سیم بر روی سطح پلاستیکی، به ویژه در حلقه یا قطعات پلاستیکی استوانه جلوگیری کند، در صورت ریختن ذوب سطح دروازه، باید سرد شود
موقعیت دروازه قالب تزریق با هسته بلند باید دور از هسته تشکیل شود، به طوری که هسته تشکیل شده توسط جریان تغییر شکل نیست
هنگام تشکیل قطعات پلاستیکی بزرگ یا مسطح، یک دروازه دوتایی برای جلوگیری از پیچش، تغییر شکل و کمبود مواد استفاده می شود.
دروازه باید تا حد امکان باز شود، بدون تأثیر ظاهر قسمت پلاستیکی، مانند پایین لبه
اندازه دروازه بستگی به اندازه، شکل و خواص پلاستیکی قسمت پلاستیکی دارد.
هنگام طراحی قالب های تزریق چند حفره، تعادل کانال های جریان را در نظر بگیرید تا تعادل دروازه ها را بررسی کنید و سعی کنید همزمان مواد شارژ را یک بار شارژ کنید.

همچنین شما میتوانید برترین دوره طراحی قالب های تزریق پلاستیک، به کمک دو پلاگین مولدورکس و اسپلیتورکس در سایت مشاهده کنید.جهت ورود به صفحه دوره طراحی قالبهای تزریق پلاستیک کلیک کنید.

Top